Politica de confidențialitate

Conform GDPR (General Data Protection Regulation) cunoscut și ca RGDP (Regulamentul General de Protecție a Datelor), care reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, MicroGrid SRL este operator de date cu caracter personal și are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii / Clienţii / Cumpărătorii i le furnizează.


Politica MicroGrid S.R.L. este aceea de a respecta intimitatea și confidenţialitatea informaţiilor Utilizatorilor / Clienţilor / Cumpărătorilor MicroGrid.


MicroGrid nu va dezvălui sau transmite datele acestora către terţi decât în următoarele cazuri:

 • dacă acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor contractate de Cumpărător, cum ar fi: către firmele de curierat (Fancourier, Bookurier, GLS, etc.), procesatorul de plăţi online (MobilPay) şi alţi parteneri;
 • dacă ne este cerut de lege/un organ al legii;
 • dacă este necesar pentru a se proteja și apăra drepturile;
 • dacă îi este explicit cerut de către Utilizator.

MicroGrid va furniza unor terţi informaţii de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site precum şi alte informaţii, însă aceste statistici nu vor conţine date cu caracter personal.


Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, e-mail, nr. telefon, adresă facturare, adresa livrare (adrese care pot reprezenta domiciliu/reşedinţa), IP, date de trafic.


Scopurile colectării datelor sunt: informare asupra stării comenzilor și serviciilor oferite; promovare a produselor și serviciilor MicroGrid şi ale partenerilor săi; reclamă, marketing şi publicitate; servicii de comunicaţii electronice; cercetare de piață; statistică; urmărire și monitorizare a vânzărilor; îmbunătăţirea serviciilor oferite şi servicii pe internet.


În vederea plasării unei comenzi Cumpărătorul înţelege şi este de acord ca fără furnizarea completa şi corectă a informaţiilor cerute nu va putea fi încheiat contractul la distanţă şi comanda nu va putea fi acceptată/onorată.


Prin completarea oricăror date în formularele din cadru Site-ului Utilizatorul declara că accepta necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a MicroGrid și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pe o perioadă de 3 ani de zile de la ultima interacţiune cu Site-ul microgrid.ro sau cu MicroGrid S.R.L.. După scurgerea celor 3 ani datele personale vor fi anonimizate şi utilizate doar în scop statistic, cu excepţia datelor de facturare care vor fi păstrate conform cerinţelor legale în vigoare.


Prin citirea prezentelor Termene și Condiții Utilizatorul ia la cunoștința faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Totodată, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.


Pe baza unui e-mail trimis către contact@microgrid.ro sau pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa MicroGrid S.R.L., Strada Tineretului, Nr.13, Bloc 3, Etaj 7, Ap. 123, Sat Dudu, Com. Chiajna, Judeţ Ilfov, România, Clientul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

 • o dată pe an, să i se transmită dacă datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • o dată pe an, să solicite o listă cu toate datele personale deţinute şi prelucrate de MicroGrid;
 • să actualizeze datele transmise;
 • să se opună prelucrării datelor personale pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
 • să solicite transferul datele personale către un alt operator.
 • să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

MicroGrid nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile cu caracter personal ale Clientului. MicroGrid poate, totuși, transmite informația către terți în următoarele cazuri:

 • Cu acordul / la cererea Clientului
 • Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate sau oferite de Client
 • În cazul în care activitățile Clientului contravin prezentelor termene și condiții, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii.

Informațiile cu caracter personal ale Clientului pot fi furnizate și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în bază și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.


Informațiile cu caracter personal postate de către Utilizatori în locurile / spațiile publice apaținând microgrid.ro pot fi copiate, stocate și folosite de către terți asupra cărora MicroGrid nu are niciun control. MicroGrid nu este responsabil pentru faptul că terțe părți utilizează aceste informații.